خرید 486 عدد انواع والو و دو سیستم کامل دیتالاگر

 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای  

1 ) نام سازمان مناقصه گزار : شرکت تولید نیروی برق بیستون ( سهامی عام )

2 ) موضوع مناقصه :
الف    خرید 486 عدد انواع والو مطابق مشخصات فنی در پیوست اسناد
ب    خرید دو سیستم کامل دیتالاگر مطابق مشخصات فنی در پیوست اسناد

لازم به ذکر است مناقصات فوق مستقل از یکدیگر بوده و پیشنهادات بصورت مجزا بررسی و ارزیابی میگردند .

3 ) تاریخ و محل تهیه اسناد مناقصه : شرکت کنندگان موضوع مناقصه می توانند از تاریخ چاپ آگهی به مدت ده ( 10 ) روز
نسبت به تهیه اسناد اقدام نمایند .
لطفاً جهت دریافت اسناد با شماره تلفن 34642020-083 داخلی 3146 ( آقای قنبری زاده ) هماهنگی گردد .
4 ) مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ سپرده شرکت در مناقصه حداقل پنج ( 5 ) درصد مبلغ پیشنهادی  می باشد که باید به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید تامین گردد.
5 ) مهلت تحویل پاکات پیشنهادی : شرکت کنندگان بایستی حداکثر تا ساعت 16 بعد ازظهر روز دو شنبه مورخ 05/05/1394 پاکات اسناد مناقصه ( الف، ب و ج ) را درون یک پاکت  لاک و مهر شده تحویل امور بازرگانی شرکت تولید نیروی برق بیستون ( آقای قنبری زاده ) نموده و رسید دریافت نمایند .
6 ) زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه : زمان بازگشایی پاکتهای الف و ب شرکتهای شرکت کننده در روز سه شنبه مورخ 06 / 05/1394  در محل نیروگاه حرارتی بیستون میباشد .
مرحله دوم گشایش پاکات ( پاکتهای " ج " ) پس از ارائه نظر کمیته فنی بازرگانی شرکت تولید و کسب امتیازات لازم، به شرکتهای تائید شده اعلام خواهد شد.    
7 ) ارائه فیش واریز مبلغ 000/500 ريال ( به ازائ هر یک از بندهای الف و ب فوق الذکر ) به حساب جاری شماره 1855680625  نزد بانک تجارت شعبه چهار راه ارشاد کد 18550 به نام شرکت تولید نیروی برق بیستون ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت ) به عنوان هزینه خرید اسناد موضوع مناقصه، لازم به ذکر است وجه خرید اسناد بعداً تحت هیچ عنوان مسترد نخواهد شد .
 
 برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34642020-083 در خصوص بند " الف " با داخلی 3355 ( مهندس بهرام آبادی ) و 3354 ( مهندس فلاحی ) و  در خصوص بند " ب " با داخلی 3339 ( مهندس امیریان ) و در مورد اسناد مناقصات با داخلی3146 ( آقای قنبری زاده )  تماس حاصل نمائید .

 ضمناً متن آگهی فوق در سایت شرکت توانیر به نشانیwww.tavanir.org.ir   درج شده است .

اطلاعات تماس 

   info (@) bpps.ir

   083-34642020
   083-34642700
  کرمانشاه-کیلومتر 25 جاده همدان
 
 ساعات کاری :

کارکنان اداری: 7:15 صبح الی 16:00|(روز شنبه تا چهارشنبه)

کارکنان فنی: به دوصورت اداری و شیفتی(در 5 شیفت)
 
 

 اطلاعات بیشتر

 

پیام مدیر عامل

عضویت در خبرنامه