خريد خدمات اياب و ذهاب و نگهداری فضای سبز

مناقصات شرکت مدیریت تولید برق بیستون

 

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي
1- نام سازمان مناقصه گذار : شركت مديريت توليد برق بيستون

2- موضوع مناقصه :  الف) خريد خدمات اياب و ذهاب با ميني بوس، ب ) خريد خدمات اياب و ذهاب با خودرو سواري، ج ) نگهداری فضای سبز (داشتن 2 سال تجربه كاري مرتبط براي شركت در هر مناقصه الزامي است).

3- تاريخ و محل فروش اسناد: از چاپ نوبت اول آگهي لغايت 18/6/94 به آدرس كرمانشاه، كيلومتر 25 جاده كرمانشاه ـ همدان (نيروگاه حرارتي بيستون )

4- مبلغ و نوع سپرده: به ترتيب مبلغ 000 000 210 ريال ، 000 000 170 ريال و           000 000 170 ريال براي مناقصه اياب و ذهاب با ميني بوس ، اياب و ذهاب با خودرو سواري و نگهداری فضای سبز ، بصورت ضمانتنامه بانكي با اعتبار 3 ماهه و يا واريز به حسابجاري شماره 78471 نزد بانك تجارت شعبه بيستون كد 18450

5- زمان تسليم پيشنهاد قيمت: تا تاريخ 28/6/94  بصورت لاك و مهر شده طبق اسناد مناقصه
6- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد : فيش واريزي به مبلغ 000 250 ريال براي هر مناقصه به حسابجاري ذكر شده در بند 4 (غيرقابل استرداد) و ارائه معرفي نامه كتبي نماينده شركت.

* آگهي فوق در سايتهاي شركت توانير و نيروگاه بيستون (www.tavanir.org.ir وwww.bisotounps.ir ) درج شده است.
جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 34642020-083 ( داخلي 2 ، امور بازرگاني ) تماس حاصل فرماييد.        

اطلاعات تماس 

   info (@) bpps.ir

   083-34642020
   083-34642700
  کرمانشاه-کیلومتر 25 جاده همدان
 
 ساعات کاری :

کارکنان اداری: 7:15 صبح الی 16:00|(روز شنبه تا چهارشنبه)

کارکنان فنی: به دوصورت اداری و شیفتی(در 5 شیفت)
 
 

 اطلاعات بیشتر

 

پیام مدیر عامل

عضویت در خبرنامه